«Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях»

Львівська обласна організація «Українська Асоціація Маркетингу» провела тренінг «Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях» для своїх членів.

14 березня у Львові проходив тренінг-семінар на тему «Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях», організований Львівською обласною організацією «Українська Асоціація Маркетингу» керівником якої є Мороз Людмила Андріївна. Тренінг проходив під егідою Національного університету «Львівська політехніка». Його учасниками були викладачі провідних вищих навчальних закладів Львова: Національного університету „Львівська політехніка”, академії ветеринарної медицини і біотехнологій ім. Гжицького, Львівська комерційної академії та ін.

Семінар проводила Діана Орощук, менеджер міжнародної дослідницької компанії "АРМІ-маркетинг". Його концепція передбачала ознайомлення аудиторії із методиками тестування, які застосовуються в цій компанії щодо різних аспектів маркетингової практики та ілюстрація прикладів застосування цих методик щодо конкретних випадків на ринку.

Захід викликав значний інтерес серед присутніх, опосередкованим свідченням чого є те, що час його проведення зайняв майже годину понаднормово. В аудиторії спостерігалась жвава дискусія щодо широкого кола запитань, більшість яких стосувалась сутності описуваних методик та можливості їх застосування у різних сферах маркетингової діяльності та на різних ринках.

Розглянуті на семінарі методики тестування стосувались наступних сфер: тестування концепції товару, тестування продукту, упаковки, назви товару, його оптимальної ціни, а також претестування реклами.

Окремо автором семінару висвітлювалось питання специфіки застосування якісних та кількісних методів тестування: наводилось обґрунтування доцільності їх застосування в окремо взятих випадках, описувались організаційні моменти їх проведення.

Значну увагу також було приділено таким методам дослідження як якісні панелі, "таємний покупець", хвилеві зрізи. В ході розгляду цього питання наводились актуальні приклади як із вітчизняної та зарубіжної дослідницької практики загалом, так і приклади із особистого досвіду автора семінару зокрема. Поміж іншого, відзначалось те, які відмінні завдання ставляться при застосування на практиці зазначених методів дослідження.

Підсумовуючи, слід відмітити, що найбільший інтерес в учасників тренінгу-семінару викликали методи тестування, розроблені та застосовувані безпосередньо у компанії "АРМІ-маркетинг", які відзначались неординарністю підходу та логікою аналізу. В першу чергу, це методи, які стосуються прогнозування обсягів збуту товарів-новинок та методи претестування рекламних звернень.