Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Стандарти ESOMAR       ЗМІСТДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОЦЕДУРИ ESOMAR

Вступ
Застосування Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR – це першорядний обов'язок як ESOMAR у випадках, що стосуються членів ESOMAR, так і ICC у випадках, що не стосуються членів ESOMAR. ESOMAR сповіщатиме ICC про випадки, представлені на розгляд до Дисциплінарної комісії ESOMAR.

Правила
СЕКЦІЯ А
Комітет професійних стандартів
Стаття 1
1. ESOMAR має Комітет професійних стандартів (КПС). Важлива функція КПС - застосовувати, передусім на міжнародному рівні, Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR, вимоги якого деталізовано у відповідних примітках до Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR ("Примітки").
2. КПС розміщено в Секретаріаті ESOMAR, проте він може збиратись на прохання Голови КПС або за його відсутності Віце-голови, у будь-якому прийнятному місці.

Структура і посади
Стаття 2
1. У складі КПС має бути Голова і не менш ніж п'ять членів ESOMAR з різних країн, які безпосередньо повинні обрати Віце-голову з решти членів КПС. Останній має формуватись таким чином, щоб уособлювати розмаїття знань та інтересів, пов'язаних із сектором дослідження ринку.
2. Голова і члени КПС мають призначатися строком на три роки Радою ESOMAR за рекомендацією Президента Товариства. Термін повноважень повинен бути поновлюваним. В разі відставки Голови КПС нова кандидатура на посаду вноситься Президентом Товариства і підлягає затвердженню Радою.
3. Додаткові члени КПС (максимум два) і один або більше консультантів можуть призначатись Радою.
4. Голова КПС повинен подати Комітетові кандидатуру Секретаря і зазначена кандидатура підлягає затвердженню КПС. Посада Секретаря може бути зайнята як членом, так і не членом КПС. Секретар має право голосу з питань, поданих до КПС, тільки за умови, що Секретаря затверджено Радою як члена КПС.
5. Рада, діючи на свій власний розсуд, може замінити будь-якого члена КПС з певної причини. Така причина може включати, але не обов'язково обмежуватись, нездатність виконувати очікувані від членів КПС обов'язки, як описано тут. Рада також може замінити будь-якого члена КПС, який не задовольняє вимоги.

Компетенції Стаття 3
1. Голова, Віце-голова або його/її представник, після консультації з КПС повинен розглядати випадки можливих порушень членами ESOMAR вищезгаданого Кодексу і Приміток, що виникають на міжнародному рівні.
2. КПС принципово не повинен розглядати звинувачування в порушенні згаданого вище Кодексу і Приміток, що мають місце на національному рівні, за винятком випадків, коли:
(a) немає компетентних національних асоціацій, або
(b) відповідні національні асоціації не в змозі вирішити справу і передають її до ESOMAR, або
(с) залучено більш ніж одну країну - як у випадку з міжнародними проектами.
3. Незважаючи на положення Статті 3.2, у будь-якому випадку, якщо після розслідування, проведеного національною асоціацією, член ESOMAR був визнаний винним у порушенні згаданого вище Кодексу і Приміток на національному рівні, яке асоціація вважає достатньо серйозним, щоб вимагати призупинення або анулювання членства порушника в цій асоціації, а останній має сповістити про все КПС ESOMAR і надати йому всі подробиці про справу. КПС повинен розглянути, чи потребує випадок додаткової дії з боку ESOMAR стосовно даного члена.
4. КПС може надавати на запит (за вимогою) висновки судам, що діють за нормами статутного і загального права, органам державної влади, національним асоціаціям і національним саморегулюючим організаціям щодо інтерпретації згаданого вище Кодексу і Приміток.

Подання скарг
Стаття 4
1. Будь-яка фірма, компанія, бізнес - асоціація або приватна особа, яку безпосередньо торкається порушення членом згаданого вище Кодексу і Приміток, може подати скаргу КПС відповідно до Статті 3.
2. Скарга має подаватися в письмовій формі і підкріплюватись викладом справи, як і всіма доречними документами та іншими доказами. Вона повинна адресуватись Генеральному директорові ESOMAR.

Процедура
Стаття 5
1. Після отримання скарги на поведінку члена або за своєї власної ініціативи Голова КПС, Віце-голова або його/її делегат повинен ініціювати проведення розслідування, щоб встановити факти і обставини справи за допомогою засобів, які КПС вважає придатними, включаючи постановку питань безпосередньо причетному до справи члену. Ставлячи питання, потрібно попередити члена КПС про те, що такі питання ставляться у зв'язку з можливими дисциплінарними діями.
2. Кожен член КПС, включаючи Голову, що має особистий інтерес до предмета скарги або стосунки з однією із сторін, характер яких може вплинути на здатність члена КПС об'єктивно діяти, повинен відмовитись від будь-якої участі у розгляді скарги.
3. Провівши таке розслідування, КПС може зробити висновок, що немає достатньо серйозних доказів проти даного члена. В такому разі КПС повинен повідомити про це у письмовій формі як члена, так і усіх причетних до цього позивачів.
4. Аби уникнути зайвого дискредитування репутації члена або репутації інших, Голова, Віце-голова або його/її делегат, залежно від обставин, може діяти від імені КПС. Такі дії повинні бути обмежені вирішенням того, чи достатньо даної скарги і пов'язаних з нею розслідувань, щоб установити існування достатніх доказів порушення вищезгаданого Кодексу і Приміток. Якщо Голова, Віце-голова або його/її делегат робить висновок, що не було встановлено достатніх доказів для порушення справи, і що потрібна рання ухвала щодо певної скарги, він/вона може закінчити розгляд і повідомити про це сторони. В разі таких дій, Голова КПС, Віце-голова або його/її делегат, залежно від обставин, повинен негайно повідомити інших членів КПС про дії, до яких він/вона вдався. У жодному випадку Голова, Віце-голова або його/її делегат не повинен на свій розсуд накладати санкції на будь-якого члена або не члена ESOMAR.
5. Якщо, провівши відповідне розслідування, Голова, Віце-голова або його/її делегат, після консультації з КПС, вирішує, що є достатньо доказів для порушення справи проти причетного до справи члена щодо можливого порушення якогось з положень вищезгаданого Кодексу і Приміток, КПС має повідомити члена в письмовій формі, на що в його поведінці скаржаться і які положення Кодексу було порушено.
(a) КПС має надати члену термін у двадцять вісім календарних днів для письмової відповіді.
(b) Після отримання письмової відповіді члена, або після двадцяти восьми календарних днів, КПС повинен здійснити всі подальші розслідування, які він вважає необхідними.
(c) Після завершення розслідування, КПС повинен висловити свою думку щодо справи і негайно надіслати отримані дані й обґрунтування членові у письмовій формі.
(d) У випадку, що здаватиметься КПС, який вже завершив своє розслідування, настільки серйозним, що потрібно розглядати санкцію, як визначено в Статті 12 (пункти 3,4,5, 6 або 7), справа має передаватись на Дисциплінарну комісію. У тому разі КПС повинен викласти справу повністю у письмовому вигляді з доданням доречних документів та інших доказів і передати повну справу до Дисциплінарної комісії і Ради. Потрібно також повідомити члена і позивача, що справу передано до Дисциплінарної комісії і Раду було поінформовано. Членові КПС слід надати двадцять вісім календарних днів для отримання від нього письмової відповіді.
6. Засідання КПС можуть проводитись, на розсуд Голови КПС, Віце-голови або його/її делегата, залежно від обставин, персонально, користуючись телефонним зв'язком або будь-якими іншими відповідними засобами комунікації. Голосування можна проводити і фіксувати таким же чином. Скарги можуть вирішуватись КПС з/або без слухання. У всякому разі КПС повинен сповістити залучені сторони про їхнє право апелювати будь-яке рішення КПС до Дисциплінарної комісії, під час якого члену(ам) проти якого зроблено певну скаргу, має надаватись можливість слухання.
7. Будь-який часовий відрізок про який згадувалось у цих процедурах, може варіюватись на розсуд КПС у розумних межах.

СЕКЦІЯ В
Дисциплінарний комітет
Стаття 6

1. ESOMAR має в структурі Дисциплінарний комітет (ДК). Важлива функція якого - застосовувати, передусім на міжнародному рівні, Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових и соціальних досліджень ICC/ESOMAR, який деталізовано у відповідних Примітках до Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR ("Примітки"), після направлення від КПС або на запит Ради у випадках, згаданих в Статті 17.
2. ДК розміщений в Секретаріаті ESOMAR, але може збиратись за викликом Голови ДК або, за його/її відсутності, Заступником Голови, в якомусь місці, яке більшість членів ДК вважають прийнятним. На розвиток останніх міркувань, члени ДК повинні шукати можливості пристосуватись до інтересів тих, хто очікує нагоди з'явитися перед ДК.


Структура і посади
Стаття 7

1. До складу ДК мають входити Голова і мінімум п'ять (завжди непарна кількість) старших членів ESOMAR від різних країн, призначених Радою. ДК формується таким чином, щоб відображати розмаїття знань та інтересів, пов'язаних з дослідженням ринку.
2. Бажано, щоб Головою був незалежний юрист з відповідним знанням сектора дослідження ринку. Йому належить подати кандидатуру незалежного заступника Голови, який має заміняти його/її за відсутності. Призначення заступника Голови підлягає схваленню Радою.
3. Голова повинен призначатись строком на п'ять років Радою ESOMAR за рекомендацію Президента товариства. Термін повноважень Голови має бути поновлюваним. За відставки Голови ДК нова кандидатура на посаду вноситься Президентом товариства і підлягає затвердженню Радою.
4. Голова ДК має також подати комітету кандидатуру Секретаря, підлягає затвердженню ДК.
5. Рада, діючи на свій власний розсуд, може замінити будь-кого з членів ДК, якщо є на це певні причини. Останні можуть включати, але не обов'язково обмежуватись, нездатність виконувати очікувані членами ДК обов'язки. Рада також може замінити будь-кого з членів ДК, який не задовольняє вимоги, що ставляться перед Дисциплінарним комітетом.

Право відводу
Стаття 8

1. Будь-хто з членів ДК, включаючи Голову, який має особистий інтерес до предмету скарги або стосунки з однією із сторін, характер яких може вплинути на здатність члена ДК об'єктивно діяти, зобов'язаний відмовитись від будь-якої участі у розгляді скарги.
2. ДК має консультувати Раду стосовно того, чи повинен член ДК відкликатись однією із сторін на початку справи або якомога раніше. Рішення Ради, яка має бути єдиним суддею причин відводу, повинно бути остаточним.

Кворум
Стаття 9

1. Розгляд Дисциплінарного комітету матиме силу за участі Голови і щонайменше п'яти членів ДК.
2. Рішення ДК вимагають голосів більшості членів ESOMAR, що входять до складу комітету. Голова ДК або, за його/її відсутності, заступник Голови, не повинні мати права голосу.

Компетенції
Стаття 10

1. ДК повинен розглядати за поданням КПС випадки, в яких КПС знайшов prima facie (достатньо ймовірних доказів порушення Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR, деталізованого у відповідних Примітках до Міжнародного процесуального кодексу ICC/ESOMAR, які є, на думку КПС, такими серйозними, що потрібно зважити на санкції, сформульовані в Статті 12 (пункти 3, 4, 5, 6 або 7).
2. Відповідно до Статті 5, КПС, провівши спочатку своє власне попереднє розслідування, повинен передати до ДК для вирішення тільки ті справи, по яких КПС зробив висновок, що одна або більше серйозніших санкцій (пункти 3, 4, 5, 6 або 7 Статті 12) можуть виявитися необхідними.
3. ДК мусить мати справу також з апеляціями проти ухвалених рішень і будь-яких санкцій, накладених КПС.

Процедура
Стаття 11

1. Після отримання членом відповіді, до КПС або двадцяти восьми календарних днів після подачі КПС його справи, незалежно від того, що було раніше, ДК мусить провести розгляд справи і:
(a) поставити попередні питання до КПС та/або члена. Вони мають надсилатися в письмовій формі як КПС, так і члену,
(b) встановити дату, час і місце слухання, деталі якого повинні бути негайно доведені до КПС і члена разом із процедурою проведення.
2. Член, після отримання повідомлення про слухання, може звернутись з проханням не проводити слухання а розглядати справу лише на папері. В цьму разі ДК повинен заручитися точкою зору КПС та інформувати Комітет і його члена про своє рішення. Якщо ДК вирішує справу без слухання, він має зробити це одразу ж та інформувати КПС і члена про своє рішення, відповідно вказавши на причини та накладені санкції.
3. (a) Жоден свідок не повинен давати свідчення перед ДК, якщо всім зацікавленим сторонам не було надано письмової заяви, в якій викладено суттєві деталі доказу.
(b) Необхідно обмінятись як мінімум за тиждень до слухання наявними документами або заявами свідків, що мають відношення до справи. Будь-який представлений пізніше документ або заява свідка, має супроводжуватися викладенням причин, які, на думку подавця виправдовують пізнє подання. ДК повинен бути кінцевим арбітром у прийнятті до розгляду окремих документів, і керуватись щодо цього необхідністю гарантувати, що розгляд проводиться справедливо і правильна.
(с) За виняткових обставин ДК може змінити ці вимоги.
4. Порядок процедури слухання в ДК, якщо тільки ДК не визначає інший, має бути наступним:
(a) подання КПС або від його імені;
(b) подання члена або від його імені;
(c) слухання свідків, викликаних КПС з наступним перехресним опитуванням таких свідків членом або від його імені;
(d) слухання свідків, викликаних членом, з наступним перехресним опитуванням таких свідків КПС або від його імені;
(e) підсумкова заява КПС або від його імені і
(f) підсумкова заява члена або від його імені.
5. (a) У тому разі, якщо член бажає мати юридичне представництво в запланованому слуханні, він повинен інформувати про це ДК щонайменше за один тиждень до слухання.
(b) Тягар доказу повинен лежати на стороні, яка стверджує, що мало місце порушення згаданого Кодексу і Приміток.
(c) Члени ДК можуть самі опитувати і свідків, і сторони або їхніх представників як вони вважають за доцільніше.
6. Рішення ДК разом з будь-якою санкцією, що накладається, має надаватись у письмовому вигляді члену, позивачу, КПС і Раді у терміни, що є реальними для письмових документів.
7. Поки рішення ДК набере чинності, член має право апелювати до Ради, якщо у нього є підстави стверджувати, що були допущені суттєві відхилення від необхідної процедури.
8. У разі апеляції до Ради, КПС і ДК володіють правом відповісти на позов члена щодо неправильності процедури.

СЕКЦІЯ С
Санкції
Стаття 12

КПС може накладати одну або більше наступних санкцій:
1 Попередження,
2 Догана.
ДК може накладати згадані вище санкції та крім того вдаватися одного або більше наступних заходів:
3 Публікація,
4. Призупинення,
5. Вигнання,
6 інформування властей,
7. будь-які додаткові заходи, санкціоновані Радою.

Мови
Стаття 13

Скарги і відповідні документи бажано представляти англійською мовою, якщо тільки одна зі сторін не зможе довести, що необхідне послуговування однією з інших офіційних мов ESOMAR. Яку мову слід обрати після цього - це питання потрібно вирішувати на початку кожної стадії процесу, викладеного вище.

Експертиза
Стаття 14

Після консультації із сторонами ДК може звернутись за експертизою в будь-який час, що буде прийнятни для обох сторін. На розсуд Голови або його Заступника, залежно від обставин, можна запросити експертів з'явитись в ДК.

Витрати
Стаття 15

1. У тому разі, якщо КПС вирішує передати справу ДК, ESOMAR, звичайно, повинен нести витрати за будь-які подальші процедури в розгляді справи.
2. Якщо нарахування в скарзі не підтримані, Рада може звільнити члена(ів) від тієї частини членських готівкових витрат, які Рада, діючи на свій розсуд, вважає потрібними для слугування інтересам справедливості.
3. Якщо апеляцію подано на рішення КПС, останній може вимагати, щоб апелянт зробив прийнятну заставу як доказ доброї волі. Сума застави має бути вирішена КПС, але не повинна перевищувати п'яти річних членських внесків. Застава мусить бути повернута апелянтові, якщо апеляцію підтримано.

Конфіденційність
Стаття 16

1. За винятком передбаченого нижче, розгляд КПС і ДК повинні бути конфіденційними.
2. Документи, які КПС або ДК приймають як конфіденційні, не повинні показуватись нікому іншому, як тільки членам КПС/ДК, Секретарю КПС, членам професійного персоналу, причетним до цього товариствам, та експертам, яким потрібен доступ до таких документів, щоб вони мали можливість сформулювати експертну думку(и), якої очікує КПС або ДК залежно від обставин, або поведінки якоїсь із сторін.
3. Від усіх, кому надано доступ до конфіденційних документів, пов'язаних з дисциплінарним розглядом, необхідно вимагати підпису документа, який зобов'язує дотримуватись певних і загалом усіх обмежень щодо розголошення, сутності окремих документів.
4. ESOMAR повинен публікувати рішення, сформульовані в конкретних справах Головою (Віце-головою КПС), їхнім делегатом, Головою або заступником Голови ДК, як тільки такі рішення стали остаточними.
5. Окрім обставин, описаних нижче, рішення КПС/ДК не повинні згадувати імені когось із членів ESOMAR або відповідної компанії, якщо тільки ДК не підтримує звинувачення, що наводяться в конкретній скарзі, і приймає рішення, що розголошення такого імені(ен) тягне за собою відповідне покарання. В тому разі, якщо рішення ДК в конкретній справі апелюється в Раду, рішення ДК має публікуватися лише за умови, що така публікація схвалена Радою. До того ж імена тих, що не є членами ESOMAR, не повинні згадуватись у будь-якій такій публікації.
6. Якщо КПС або ДК, залежно від обставин, не підтримує звинувачень, що наводяться в конкретній скарзі, ім'я/імена члена(ів) ESOMAR, проти якого/яких подавалась конкретна скарга повинні включатись у рішення КПС/ДК, до того ж лише за умови, якщо такий член(и) попросить про це у письмовій формі.

СЕКЦІЯ D
Застосування покарань до тих, хто не є членом ESOMAR
Стаття 17

1. Визначені тут правила, мають застосуватися до будь-якої скарги проти члена ESOMAR. Такі ж правила, в розумних межах, повинні діяти й у тому разі,, коли скарга стосується не члена ESOMAR.
2. Судова процедура проти не члена ESOMAR може допускатись тільки в разі схвалення Радою ESOMAR, яка повинна санкціонувати такий розгляд лише за умови, що Рада вважає це необхідністю захисту етичних стандартів, що містяться в Міжнародному процесуальному кодексі маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR і відповідних Примітках. Що стосується розгляду справ не членів ESOMAR, КПС не повноважений йти далі звернення до цієї особи утримуватись від дій, на які надійшли скарги, або, у більш серйозних випадках, - передати справу до ДК. Останній може підтвердити або повторити таку вимогу, проте і він не в змозі вдатися до застосування будь-якої іншої дії без згоди Ради.

Значення
Стаття 18
Члени ESOMAR повинні прагнути завжди діяти в рамках духу і букви Кодексу ICC/ESOMAR, деталізованого у відповідних Примітках.

Річний звіт
Стаття 19

КПС і ДК мають подавати річний звіт на розгляд Ради ESOMAR та Щорічних загальних зборів.

Схвалено Членським референдумом і введено в дію на Щорічних загальних зборах у вересні 2000р. у Відні.

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association