Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Стандарти ESOMAR       ЗМІСТДИРЕКТИВА ESOMAR ЩОДО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦЕВТИЦІ

Вступ

Маркетингові дослідження в галузі фармацевтики завжди мають проводитись у повній відповідності з принципами, встановленими в Міжнародному процесуальному кодексі маркетингових і соціальних досліджень (ICC/ESOMAR-1995). Однак, враховуючи особливі характеристики і вимоги до фармацевтичного дослідження, необхідно, по-перше, чітко визначити, яким чином певні принципи повинні застосовуватися у цій сфері дослідження і, по-друге, пропонується додати до цього кілька практично напрацьованих принципів, зафіксованих у наведених нижче статтях.
Вимоги взагалі та головного Кодексу ICC/ESOMAR, зокрема, однаковою мірою поширюються як на дослідження, що виконуються безпосередньо відділом фармацевтичної компанії (дозволяється використання не тільки власного персоналу, а й зовнішніх інтерв'юерів на умовах субконтракту), так і на дослідження, що виконуються іншою організацією, яка діє за дорученням компанії.
На вимогу кодексів, термін "респондент" є застосовним як до окремих осіб, так і до організацій, які вони представляють і про які надають інформацію.
Як зазначається в правилі 2 Міжнародного кодексу ICC/ESOMAR, маркетингове дослідження завжди повинно проводитися відповідно до вимог національного і міжнародного законодавства, що вважаються чинними в країнах, залучених до даної науково-дослідної роботи. Увага приділяється деяким додатковим обмеженням, що застосовуються, зокрема, в Німеччині і які чітко викладено в спеціальній 'Декларації' ('Erklarung'), доданої до німецькомовної версії Кодексу.

1. Загальні міркування

Маркетингові дослідження не повинні бути упередженими і переслідувати рекламні цілі. Хоча статистичні дані й інформація, отримані в результаті дослідження, можуть згодом використовуватися для рекламних цілей, але збір інформації та її використання повинні чітко розмежовуватися. Маркетинговими дослідженнями не дозволяється послуговуватись як прямим засобом просування збуту або впливу на думки респондентів. Крім цього, дослідження не повинні ніяким чином дискредитувати фармацевтику чи сприяти, скажімо, зменшенню довіри до фармацевтичної промисловості взагалі.
1.1. Опитування не повинно вказувати на те, що воно є незалежним від фармацевтичної промисловості, у випадку, якщо фактично його замовила одна або декілька фармацевтичних компаній.
1.2. Будь-які анкети або керівництва, що використовуються у фармацевтичному маркетинговому дослідженні, не повинні створювати враження, що воно намагається принизити конкуруючі товари чи компанії.

2. Обов'язки щодо респондентів

2.1. Лікарі мають зобов'язання конфіденційності щодо своїх пацієнтів. Вони можуть надавати інформацію про таких пацієнтів у зв'язку з маркетинговим дослідницьким проектом лише в тому разі, якщо ця інформація надається в анонімній формі, або таке передбачено статтею 2.2 (б).
2.2. Лікарям дозволяється співпрацювати зі своїми пацієнтами в рамках ринкового дослідного проекту:
а) виступати посередниками між дослідником і відповідними пацієнтами, пропонуючи останнім взяти участь у дослідженні (при цьому пацієнти повинні чітко знати, що їхня співпраця є цілком добровільною), даючи анкети пацієнтам і повертаючи заповнені анкети досліднику в анонімній формі (робиться це для того, щоб ідентичність задіяних пацієнтів ні на якому етапі не стала відомою дослідникові) та/або
b) передавати відповідним пацієнтам, не розкриваючи на цьому етапі їхньої ідентичності, запрошення від дослідника для участі в опитуванні. Будь-які пацієнти, до яких звернулися подібним чином, можуть надалі вибирати, бажають вони чи не бажають співпрацювати в опитуванні, і якщо так, то чи погоджуються вони розкрити свої імена досліднику. Така згода з боку пацієнта має надаватися в письмовій формі.
2.3. Якщо інформація збирається у респондентів не дослідниками, а представниками комерційних структур, останні не повинні співвідносити себе з дослідницькою організацією або відділом. Вони повинні надати інформацію респонденту про свою посаду і компанію, на яку вони працюють, і що, у цей час коли вони звертаються за інформацію, вони не проводять приватного маркетингового дослідження.
2.4. Якщо інтерв'ю або групові обговорення з лікарями та іншими особами, які вважають себе респондентами, записується на аудіо- або відеоплівку, анонімність респондентів має бути суворо гарантованою. Необхідні заходи безпеки викладено в директиві ESOMAR "Аудіо- і відеозапис та спостереження клієнтом інтерв'ю й групових обговорень" (1996).
2.5. Маркетингове дослідження ніколи не повинно використовуватися для отримання конфіденційної інформації про конкурентні товари і компанії від респондентів, що зв'язані конфіденційними угодами з цими конкурентами.

3. Винагорода респондентам

3.1. Там, де інтерв'ю береться у респондента-фахівця, такого, скажімо, як лікар або член персоналу тієї ж лікарні, то можна вважати необхідним і навіть бажаним надати винагороду цій людині або організації за витрачений на інтерв'ю робочий час. Такі стимули (винагороди) респондентам мають залишатися на мінімальному рівні, пропорційному кількості витраченого часу, і не повинні бути більшими, ніж звичайна погодинна оплата цієї особи за консультацію або пораду

4. Відносини із громадськістю та бізнесом

4.1. Дослідження серед громадськості, що стосуються поточних чи можливих нових розробок або методів лікування у медичній галузі, повинні проводитися збалансовано і на фактичному матеріалі, аби уникнути таких небезпек як:
а) виникнення необґрунтованих надій щодо успішного лікування деяких захворювань;
б) введення в оману людей щодо безпечності продукту;
в) заохочення людей звертатися до лікарів за рецептами на певний продукт.
Коли маркетинговий дослідний проект передбачає фактичне використання респондентом активної речовини або будь-якого іншого препарату (аж до медичних аплікацій), які могли б спричинити алергійний або інший небажаний ефект, то він повинен проводитися відповідно до положень G С P ( Good Clinical Practice ).
EphMRA - асоціація 40 європейських дослідницьких фармацевтичних компаній, що працюють на глобальну перспективу. Вона має зв'язки з багатьма найбільшими фармацевтичними компаніями у США і проводить спеціалізовані форуми для фахівців, що займаються стратегічною бізнес-інформацією та маркетинговими дослідженнями.
Заснована в 1948 році ESOMAR стала провідною міжнародною організацією з маркетингових досліджень і вивчення громадської думки. Вона об'єднує більш ніж 3600 членів, що проводять і застосовують дослідження в більш ніж 90 країнах та підтримують найвищі можливі стандарти - як професійні, так і технічні.
Ці рекомендації були оприлюднені як Кодекс поведінки для маркетингових досліджень фармацевтичної галузі й опубліковані EphMRA. Кодекс є обов'язковим для членів EphMRA й ESOMAR при проведенні маркетингового дослідження в галузі фармацевтики.

EphMRA
351 Mottram Road
Stalybridge Cheshire SK15 2SS
UK

Tel: +44-161-304.8262
Fax: +44-161-304.8104
Email: MrsBRogers@cs.com
Website: www.ephmra.org

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association