Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Стандарти ESOMAR       ЗМІСТПередмова

Сучасні маркетингові дослідження підвищують ефективність бізнесу, пов'язуючи попит та пропозицію, і вносячи таким чином ясність – які продукти та послуги потрібні людям? Як найбільш ефективно співпрацювати і які шляхи для цього найкращі? Також уряди та громадський сектор покладаються на маркетингові дослідження для кращого проникнення в сутність проблем, що й допомагає поліпшити якість суспільного життя. Всесвітня індустрія маркетингових досліджень мала товарообіг 17мільярдів доларів США (18 мільярдів євро) у 2002 році. Адекватні стандарти якості весь час грали ключову роль у цьому розвиткута забезпечили цілісність процесу. В основному стандарти якості – це джерело життєдайної сили промисловості. Спробуйте уявити собі світ без промислового договору на технічні дані і такі атрибути, як довжина, ширина, висота, кількість, швидкість, якість, час тощо.

З часу свого заснування ESOMAR сфокусував особливу увагу на розвитку сучасних стандартів маркетингових досліджень. Вони необхідні для того, щоб пристосувати маркетингове дослідження для законодавців, а також для тих, хто регулює процес: "Професійні стандарти розділяють нас під кутом зору етики та саморегуляції, роблять подальше врегулювання непотрібним". Ці стандарти допомагають адаптувати процес для практиків-професіоналів: "Стандарти якості упорядковують нашу наукову маркетингову інформацію, роблять її більш зрозумілою, надійною і точною”. Громадська довіра має підтримуватись професійним процесуальним кодексом. Перший з таких кодексів був опублікований ESOMAR уже в 1948 році. В 1977 ESOMAR та ICC (Міжнародна Торгівельна Палата) опублікували спільний кодекс, який було доповнено в 1986 та 1994 роках. Новою віхою подальшого будівництва довіри та забезпечення найвищих професійних стандартів у всьому світі є те, що цей Кодекс стає доступним в Україні . Від імені ESOMAR я хочу висловити мої найщиріші поздоровлення за ці зусилля!

Фредерік Нокхофф
Президент ESOMAR


Українська Асоціація Маркетингу з моменту свого створення вважає своїм важливим завданням і справою честі популяризацію європейських стандартів проведення маркетингових та соціологічних досліджень, впровадження в цій сфері визнаних у світі засад прозорості, відповідальності та добросовісної конкуренції. Етапними моментами в діяльності УАМ стало підписання Міжнародного процесуального кодексу практики маркетингових та соціальних досліджень ICC/ESOMAR, розробка та прийняття на основі європейського зразку Стандартів якості маркетингових досліджень УАМ. Сьогодні ці Стандарти увійшли в практику діяльності вітчизняних дослідницьких компаній, стали складовою частиною курсів з маркетингу у вищих навчальних закладах України. Сподіваюся, що видання Директив та Керівництв ESOMAR

стимулюватиме подальший розвиток вітчизняного маркетингу як фактору, що визначає успіх ринкових перетворень, сприяє рухові України на шляху європейської інтеграції, а також забезпечує добробут її громадян.

З щирим вітанням,
Президент ВГО УАМ,

Академік
Анатолій ПАВЛЕНКО


Для України переклад та розповсюдження стандартів ЕСОМАР має особливе значення. Що можна зробити, щоб підвищити якість досліджень? Теоретично розвиток ринку має підвищити попит на фахівців з маркетингових досліджень, що призведе до розвитку системи освіти і підвищення загального рівня кваліфікації дослідників. Ринок також має "відбракувати" недостатньо кваліфікованих провайдерів маркетингових послуг. Але процес цей йде дуже поступово, локальний бізнес часто сам не має достатнього рівня підготовки і не виконує ролі вимогливого відбору професіоналів-дослідників. Час від часу виникає спокуса запровадити сертифікацію провайдерів досліджень (такі пропозиції були в Україні і такий порядок зараз є у Білорусії). Цей спосіб, з моєї точки зору, є пережитком тоталітарного мислення і за наших умов призводить до створення органів, що контролюють діяльність маркетингових компаній і (як показує досвід Білорусії) не призводить до підвищення якості, а є інструментом тиску на компанії і засобом усунення конкурентів. Найбільш доцільним є добре перевірений шлях розвитку добровільних асоціацій професіоналів і розробки стандартів цих асоціацій. Який механізм впливу цих стандартів? Якщо моя компанія стає членом асоціації, то вона приймає зобов'язання притримуватися стандартів асоціації. Для кваліфікованих замовників це є індикатором певного рівня якості і підвищує попит на послуги компанії. Наприклад, включення КМІСу до директорії ESOMAR призвело до стрибка кількості запитів на проведення досліджень. Якщо ми порушимо ті чи інші стандарти ESOMAR, то нас виключать з директорії ESOMAR (довідника дослідницьких компаній – членів ESOMAR, що використовується клієнтами як джерело пошуку партнеру у тій чи іншій країні) і це призведе до дуже великих фінансових втрат. Це є типовий ринковий механізм підвищення якості досліджень. Інший механізм впливу стандартів – знайомство з ними підвищує рівень кваліфікації і вимогливості замовників. Найбільш впливовою у світі асоціацію, що об'єднує провайдерів маркетингових послуг та їх клієнтів, є ESOMAR, переклад стандартів якої і пропонується у цьому збірнику. Я певен, що публікація збірника буде сприяти підвищенню якості маркетингових досліджень в Україні.

Національний представник ESOMAR в Україні,


Королівство Нідерланди, як демократична держава і член Європейської спільноти, з увагою ставиться до розвитку демократії та ринкових перетворень у країнах Східної і Центральної Європи. Посольство Королівства Нідерландів сподівається, що видання Директив та Керівництв ESOMAR українською мовою є для Вашої Держави кроком уперед в справі утвердження прозорих правил та становлення добросовісної конкуренції у важливій для суспільства сфері маркетингових і соціологічних досліджень, та сприяє реалізації законних інтересів громадян. Я з приємністю відзначаю, що українські маркетологи налагодили плідну співпрацю з ESОMAR – авторитетною міжнародною організацією, штаб-квартира якої розміщена у моїй рідній країні в місті Амстердам. З повагою до українських читачів,

Джефрі Чонг
Перший секретар
Посольства Королівства Нідерландів


ESOMAR – Світова асоціація професіоналів соціологічних та маркетингових досліджень. Європейська за походженням, світова по природі, ESOMAR, була заснована у 1948 як Європейська спільнота для соціологічних та маркетингових досліджень, об'єднує понад 4000 членів у 100 країнах світу; серед членів – як замовники, так і виконавці досліджень. Члени належать до всіх секторів економіки, починаючи від реклами і медіа агенції, університетів і бізнес шкіл до громадських закладів та державних установ. Мета ESOMAR – сприяти використанню соціологічних та маркетингових досліджень, щоб покращити рівень прийняття рішень в бізнесі та суспільстві у всьому світі. ESOMAR – піонер у захисті приватності респондентів. Її Кодекси проведення досліджень постійно переглядаються, щоб впевнитись, що дослідники гарантують приватність респондентів, незважаючи на використані при проведенні досліджень технічні засоби та технології. ESOMAR реалізує свою мету через:
 • семінари та конференції, що регулярно проводяться у світі;
 • професійні видання у різних галузях соціологічних та маркетингових досліджень;
 • тренінги та освітянські програми, через семінари та дистанційну освіту;
 • сприяння Кодексам професійного і етичного проведення досліджень і директивам щодо добросовісної практики;
 • представлення інтересів дослідницької індустрії перед міжнародними установами.
Членство в ESOMAR відкрито для тих, хто активно залучений чи має справу з професійними Стандартами соціологічних та маркетингових досліджень. ESOMAR однозначно не політична організація. Всі члени ESOMAR, так само, як і менеджмент їх компаній, зареєстрований в директорії ESOMAR, діють згідно Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR. Цей Кодекс був розроблений спільно ESOMAR і Міжнародною торговою палатою, та ухвалений більшістю національних фахових об'єднань у всьому світі.

Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Маркетингу" (УАМ) існує з 1997 року, всеукраїнський статус організація отримала у 1999 році. УАМ має свої обласні організації у 20 регіонах України.

Місія УАМ

 • формування цивілізованого бізнес-середовища в Україні;
 • просування та розвиток маркетингу як фактору, що визначає економічний розвиток та добробут України;
 • підтримка малого та середнього бізнесу шляхом впровадження маркетингових засад господарської діяльності.

Філософія Асоціації


бути голосом фахівців-маркетологів в Україні

Основні проекти

 • видання журналу “Маркетинг в Україні”, який визнано ВАК України фаховим з економічних дисциплін;
 • проведення семінарів та тренінгів з маркетингу;
 • проведення засідань “круглих столів” для пошуку спільних інтересів та опрацювання корпоративних позицій українських товаровиробників і маркетологів;
 • проведення та впровадження загальних засад та правил діяльності маркетингових та соціологічних дослідницьких компаній
22 лютого 2002 року на Третій міжнародній конференції УАМ затверджені Стандарти якості маркетингових досліджень. 30 липня 2002 року УАМ прийняла участь у підписанні Меморандуму "Про узгодження дій між Кабінетом Міністрів України та громадськими професійними об'єднаннями агропромислового комплексу на ринку продукції травного походження".
   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association