Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Наші інтерв'ю      Вимоги до наукових статей у журналі
"Маркетинг в Україні"

1. Для публікації в журналі "Маркетинг в Україні" приймаються раніш ніде не друковані праці з проблем маркетингу та менеджменту.

2. Оригінали подаються у трьох примірниках(українською мовою), додається стисла анотація англійською мовою, надрукованих на листах формату А4 через 2 інтервали 14 шрифтом. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15 тис. знаків з пробілами, але бути не менше 10 тис. знаків з пробілами (з урахуванням рисунків, таблиць та вказанням списку використаних джерел).Текст подається на дискеті 3,5" або надсилається електронною поштою в форматі RTF,Word 6.0,7.0,97.

3. Текст повинен включати назву статті, прізвище, ім`я та по батькові автора(авторів), місце його роботи, звання, вчений ступінь, тощо.

Приклад:

В.П. Пилипчук

Київський національний економічний університет

(Володимир Петрович Пилипчук, к.е.н, проф. кафедри маркетингу КНЕУ, контактні телефони:... електронна адреса....)

4. Сторінки тексту повинні бути пронумеровані.

5. Таблиці, рисунки подаються кожен окремим файлом (по можливості виконані у CorelDraw).

6. Рисунки, діаграми, таблиці мають бути підписані, пронумеровані та мусять мати назву.

7. Список використаних джерел інформації надається наприкінці статті і складається за черговістю посилань у тексті( а не в алфавітному порядку) мовою оригіналів, якими послуговувався автор. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках(позиція у списку, сторінка джерела). У списки джерел подаються лише ті джерела, на які є посилання в тексті.

8. Наприкінці тексту повинні бути вказані ключові слова.

9. Авторам для ознайомлення надається відредагований текст його статі. Ніякі зміни, за винятком виправлення неточностей, не допускаються. Виправлену та підписану коректуру автор має повернути у редакцію протягом двох днів.

10. Рукописи проходять дві анонімні рецензії.

11. Рукописи не повертаються.

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association