Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Редакційна колегія      

Головний редактор

Анатолій Федорович ПАВЛЕНКО

Президент Української Асоціації Маркетингу. Доктор еко­ номічних наук, професор, Ректор Київського національного економічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії педагогічних на­ ук України, Академік Міжнародної академії наук вищої шко­ ли (м. Москва) , почесний доктор Міжнародного християнського універ­ ситету (м. Відень). Нагороджений ор­ деном "За заслуги" І, II , ІІІ ступенів, медаллю “В пам'ять 1500-річчя Києва” з а вагомий внесок у розвиток науки та освіти.Заст. головного редактора
Ірина Вікторівна ЛИЛИК

кандидат економічних наук, генеральний директор УАМ, заступник головного редактора журналу “Маркетинг в Україні”, Національний представник ESOMAR в Україні с 2005 года. Стипендіат американського фонду CI (IREX), проходила стажування в Мічиганському державному університеті (США), Інституті досліджень корпорації Mitsubishi (Токіо, Японія), Нідерландській Асоціації Маркетингу (NIMA, Нідерланди). Опублікувала понад 50 статтей з маркетингу.Іванна Всеволодівна БАКУШЕВИЧ
- завідувач кафедрою менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, кандидат економічних наук, доцент, директор Бізнес-інкубатору Тернопільщини (центру підтримки і розвитку підприємницьких ініціатив для студентів та молоді) створеного за її сприянням на базі філіалу кафедри, що функціонує на ВАТ”Ватра”. Фулбрайт професор, керівник багатьох міжнародних партнерських проектів та програм співробітництва з університетами США, Польщі, в тому числі Консорціуму по вдосконаленню менеджмент освіти в Україні. Регіональний представник та менеджменту та маркетингу в умовах сталого розвитку Євро-регіону”.Богдан Павлович БУДЗАН

Директор-засновник Консультативного центру з менеджменту, Візит-професор Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ. Кандидат технічних наук (зварювальні технології) (1979). В теперішній час – директор-організатор Консалтингового центру з менеджменту, а також візит-професор Міжнародного інституту менеджменту. Основні предмети викладання: менеджмент, самоменеджмент, лідерство, бізнес-комуникації. Член Ради директорів, Асоціації менеджмент-освіти країн Центральної та Східної Європи (CEEMAN), почесний член Асоціації українських професіоналів США ("Вашингтонська група"), а також член редколегій декількох професійних журналів. Заслужений працівник освіти України (2005), академік тренер-консультант Української Асоціації Маркетингу. Член редколегії журналу “Маркетинг в Україні”. Викладає предмети: Стратегічний менеджмент та стратегічний маркетинг, Управління маркетингом, Корпоративне управління. К Науковий напрямок досліджень: “ Проблеми Української академії наук за спеціальністю "Стратегічний менеджмент" (1992). Автор книги "Менеджмент в Україні: Сучасність та перспектива", а також більше 130 наукових і науково-публіцистичних статей.Анатолій Володимирович ВОЙЧАК

Доктор економічних наук, професор. Ректор Міжнародного християнського університету, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету ім.Вадима Гетьмана


Віктор Якович ЗАРУБА

доктор економічних наук, професор, декан факультету управління бізнесом і завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Галузь науково-педагогічних интересів - управління в соціально-економічних системах, економіко-математичне моделювання у маркетинговому менеджменті. Автор 5 підручників та навчальних посібників, 2 монографій та 126 наукових і методичних робіт. Член редколегій журналів «Маркетинг в Україні», «Маркетинг и реклама», «Економічна кібернетика».

Олена Леонідівна КАНІЩЕНКО

кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, стипендіат американського фонду імені Фулбрайт, опублікувала понад 35 наукових в методичних праць у професійних журналах та пресі, серед яких електронний курс (2000) та навчальний посібник “Міжнародний маркетинг” (2003). Проходила навчання у веції, Німеччині, США. Стажувалась в університеті Південої Флориди (США). З 2002 року веде клас з міжнародної логістики програми МВА університету Верони (Італія).

 

Віктор Яковіч КАРДАШ

Кандидат економічних наук, професор. Має почесне звання “Заслужений працівник освіти України”. Декан факультета “Маркетинг” Київського національного економічного університету. За роки науково-педагогічної діяльності опубліковано близько 50-ти наукових праць, серед яких у одноосібному авторстві та співавторстві 10 книжок обсягом понад 70 д.а. Е автором відомих подручник ів «Товарна інноваційна політика (навчальний посібник). Видавництво КНЕУ, 1999, та Маркетингова товарна політика.(підручник).- К.:ВАТ ”Книжкова друкарня наукової книги”, 2001(16 д.а).

 

Крикавський Євген Васильович

народився 12 вересня 1949 року на Радехівщині Львівської області. Після служби в армії у 1975 р. закінчив з відзнакою інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту за фахом “Економіка і організація енергетики”. Здібного молодого спеціаліста запрошують на наукову роботу в цьому інституті. Далі було навчання в аспірантурі, викладацька робота на кафедрі економіки і організації хімічної промис¬ловості та енергетики, де він пройшов шлях від асистента до доктора наук.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Крикавський Є.В. за період 1993-2004 р.р. сформував новий науковий напрямок в економічній науці – логістику і є визнаним авторитетом. Є.В. Крикавський опублікував перший навчальний посібник в Україні з логістики з грифом Міністерства освіти і науки України (1996 р.). Ним вперше в Україні прочитаний авторський курс “Логістика підприємства” для студентів економічних спеціальностей (1995 р.), на посаді голови оргкомітету проведена перша представницька міжнародна конференція з проблем логістики (1996 р.), опублікована перша в Україні монографія з проблем логістики (1997 р.), вперше підготовлені під керівництвом Є.Крикавського наукові кадри з логістичної тематики, зокрема кандидат економічних наук (Гринів Н.Т, 2000 р) та доктор економічних наук (Чухрай Н.І., 2003 р.), ним розроблена концепція та вперше підготовлено комплекс дисциплін логістичного спрямування (“Логістичні системи”, “Логістичне управління”, ”Єврологістика”).

Є.В. Крикавський нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, був депутатом Львівської міської ради (1998-2002 р.р.).

У 2005 році отримав звання «Заслужений працівник освіти України». 

Михаїл Вікторович КРИКУНОВ, кандидат технічних наук.

 

 Людмила Андріївна МОРОЗ

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Інституту підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка». Голова Львівської обласної організації «Українська Асоціація Маркетингу», член Редакційної колегії фахового журналу «Маркетинг в Україні». Стажувалась на кафедрах маркетингу кращих економічних інститутів Польщі: Краківської економічної академії і Варшавської школи економіки ( GSH ). Опублікувала понад 100 наукових і методичних праць, серед них – підручник «Маркетинг», (затверджений Міністерством науки і освіти України), три навчальні посібника і наукову монографію.

 

Володимир Пилипович ОНИЩЕНКО, професор, доктор економічних наук.

 

 Володимир Ілліч ПАНІОТТО

д.ф.н., президент компанії InMind , директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Університету " Київо-Могилянська Академія ". Член ESOMAR , WAPOR , AAPOR , членом редакційного правління декількох українських та російських часописів. В идав 10 книг і більш ніж 150 статей та глав.Тетяна Олександрівна ПРИМАК

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, фахівець та експерт у галузі маркетингових комунікацій. Захистила докторську дисертацію на тему “Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємств” за спеціальністю “Економіка, організація та управління підприємствами” Автор понад 20 книг з маркетингу, маркетингових комунікацій, паблік рілейшнз та рекламного креативу. Має велику кількість публікацій у засобах масової інформації. Володіє активними методами навчання, вміє працювати з колективом та орієнтувати його на роботу у команді.Ірина Леонідівна РЕШЕТНІКОВА

д.е.н, професор кафедри маркетингу КНЕУ, професор кафедри маркетингу Міжнародного інституту бізнесу, двічі стажувалась у провідних навчальних закладах і відомих підприємствах Франції та проводила наукові дослідження в університеті м.Бремен за німецькою програмою DAAD . Є автором понад 80 наукових публікацій з проблем проведення маркетингових досліджень, розробки маркетингових стратегій та організації маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах. Виступала з доповіддями за цією тематикою на міжнародних конференціях і симпозіумах у Франції, Німеччині, Югославії, Польщі, Словаччині.Тетяна Борисівна РЕШЕТІЛОВА

доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою маркетингу Національного гірничого університету, засновник наукової школи економічної ренти природних ресурсів, організатор і керівник спільної з Університетом Скрентон магістерської програми «Міжнародний маркетинг», автор підручника Successful Marketing , нагороджена відзнаками “Шахтарська слава”, «Відмінник освіти».Алла Олексіївна СТАРОСТІНА

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченко. віце-президент Української Асоціації Маркетингу и Голова Київського міського осередку ВГО УАМ. Опублікувала понад 110 праць, в тому числі 8 підручників та навчальних посібників. основні роботи: "Промисловий маркетинг" (1998), "Маркетингові дослідження. Практичний аспект" (1998), "Маркетинговые исследования" (2001). Проходила стажування в університеті Торонто (Канада), Варвік Бізнес Школі (Великобританія), Ренселаєрському технічному університеті (США), Технічному університеті Стокгольма (Швеція).Микола Миколайович ЧУРИЛОВ

д.соціол.н.; генеральний директор ТОВ " TNS Ukraine ", автор Стандартів якості маркетингових досліджень УАМ, член Редакційної колегії фахового видання «Маркетинг в Україні».Автор (співав.) понад 100 наукових праць, зокрема монографій: "Опросы населения" (1984, співав.), "Проектирование выборочного социологического исследования" (1986), "Киев - 1990-1991. Социологический репортаж" (1993, співав.), "Политическая культура населения Украины" (1993, співав.), "Реґіоналізм в Україні як об'єкт соціологічного дослідження" (1998, співав.).


Лариса Карпівна ЯЦИШИНА

кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри маркетингу, декан інженерно-економічного факультету Київського національного університету технології та дизайну з 1999 року. За її підтримки на факультеті створено випускну кафедру маркетингу та кафедру економічної кібернетики, організовано студентській дискусійний клуб «Круглий стіл» та маркетинговий студентський клуб «М- TEAM » при Української Асоціації Маркетингу. Голова Клубу директорів підприємств легкої промисловості при УАМ. Підготувала двох кандидатів економічних наук. Автор 65 наукових та методичних публікацій. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

 

Циганкова Тетяна Михайлівна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі, директор Центру розвитку міжнародної торгівлі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член Української асоціації маркетингу. Опублікувала понад 100 праць, в тому числі 12 підручників та навчальних посібників, серед яких: "Міжнародний маркетинг" (1998), "Управління міжнародним маркетингом" (2001), "Міжнародна торгівля" (2001), "Міжнародні організації" (1998,2001). Автор та співавтор ряду монографічних досліджень: "Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології" (2004), "Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ" (2003), "Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації" (2001), "Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку" (2006). Стажувалась в університетах США, Канади, Великобританії та Бельгії; має досвід консультування національних експортерів та зарубіжних компаній (Франція, Німеччина, Бельгія, США). З 2001 р. є керівником українсько-канадської сертифікатної англомовної програми дистанційного навчання "Торгова політика та комерційна дипломатія". Заступник головного редактора міжнародного журналу "Міжнародна економічна політика" (International Economic Policy) – фахове видання ВАК.

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association