Увага! Офіційний сайт Української асоціації маркетингу
змінив адресу на uam.in.ua
Ви автоматично перейдете на нову сторінку через 50 секунд.
 
на головну
напиши нам
Добавить в избранное
 Search »    
 

 

 

 
Разместить рекламу

 

  

     


   Teachers club members      Ректора

Анатолій Федорович Павленко
Президент Української Асоціації Маркетингу. Доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії педагогічних наук України, Академік Міжнародної академії наук вищої школи (м. Москва), почесний доктор Міжнародного християнського універ¬ситету (м. Відень). Нагороджений орденом "За заслуги" І, II, ІІІ ступенів, медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва” за вагомий внесок у розвиток науки та освіти. Герої України

Анатолій Володимирович Войчак,
Доктор економічних наук, професор. Ректор Міжнародного християнського університету, професор кафедри маркетингу Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана, автор понад 120 наукових робіт, з них 2 монографії, 4 підручника, 8 навчально-методичних посібника.

Декани факультетів маркетингу та менеджменту

Бакушевич Іванна Всеволодівна
проректор ТІСІТ, завідувач кафедрою менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, кандидат економічних наук, доцент, директор Бізнес-інкубатору Тернопільщини (центру підтримки і розвитку підприємницьких ініціатив для студентів та молоді) створеного за її сприянням на базі філіалу кафедри, що функціонує на ВАТ ”Ватра”.
Бакушевич І.В. - Фулбрайт професор, керівник багатьох міжнародних партнерських проектів та програм співробітництва з університетами США, Польщі, в тому числі Консорціуму по вдосконаленню менеджмент освіти в Україні. Регіональний представник та тренер-консультант Української Асоціації Маркетингу. Член редколегії журналу “Маркетинг в Україні”. Викладає предмети: Стратегічний менеджмент та стратегічний маркетинг, Управління маркетингом, Корпоративне управління. К Науковий напрямок досліджень: “Проблеми менеджменту та маркетингу в умовах сталого розвитку Євро-регіону”.
Освіта: 1976р.-Університет “Львівська політехніка”, Львів, механіко-машинобудівний факультет, диплом інженера - механіка з відзнакою.
1990р.- диплом кандидата економічних наук, 1992 – доцента кафедри менеджмента та маркетингу у виробничій сфері ТДТУ.
1996, 2000р.- Стажування в університеті м. Синсиннаті, США, професор - стажер.
Під її науковим керівництвом працюють аспіранти, студенти, здобувачі (з них захистили кандидатські дисертації 2 чол., стали лауреатами обласних та Всеукраїнських конкурсів талановитої молоді - 5 чол.).
Опубліковано 57 наукових праць, (в т.ч. монографії та навчальні посібники у співавторстві з зарубіжними науковцями), виступи з доповідями на міжнародних конференціях США, Канади, Швеції, Польщі, Росії, України.

Михайло Іванович Бєлявцев
Завідувач кафедри маркетингу Донецького національного університету, професор, доктор філософії, кандидат економічних наук, академік АЕН України. В 1960 р. закінчив Харківський державний економічний університет, працював керівником групи устаткування техпостачання тресту „Лисичанськвугілля”, старшим науковим співробітником ДонВДІ, доцентом кафедри „Планування народного господарства” ДонДУ, а з 1972 р. завідувач кафедри маркетингу.
Відмінник вищої школи СРСР та України, Заслужений працівник освіти України.
Автор понад 150 наукових і науково-методичних робіт (6 монографій, 8 навчальних посібників). По науково-дослідним роботам, що виконані під його керівництвом підготовлено 13 кандидатів економічних наук.
Під його керівництвом проводилась науково-дослідницька робота з актуальних проблем формування економіки нового типу. Значна частина робіт виконана сумісно з науковими установами НАН України.
В останні роки кафедра суттєво змінила тематику науково-дослідницької роботи, що співвідноситься з програмою Кабінету Міністрів України. Вона виконує наукові розробки фундаментального і прикладного напрямку. Виконується держбюджетна тема: „Маркетинг та логістика в управлінні комерційною діяльністю підприємств: галузевий та регіональний аспекти” науковий керівник Бєлявцев М.І.
Як член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, брав участь у розробці „Освітньо-професійної програми вищої школи за професійним спрямуванням бакалавра з економіки і підприємництва”.

Віктор Якович Заруба
доктор економічних наук, професор, декан факультету управління бізнесом і завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Галузь науково-педагогічних интересів - управління в соціально-економічних системах, економіко-математичне моделювання у маркетинговому менеджменті. Він - автор 5 підручників та навчальних посібників, 2 монографій та 126 наукових і методичних робіт. Заруба В.Я. - член редколегій журналів «Маркетинг в Україні», «Маркетинг и реклама», «Економічна кібернетика».

Ilyashenko Sergiy Mikolayovich.
Head of the marketing department of Sumy State University, Doctor of economic Science, professor, expert in innovation marketing, economic risk, information economics.
Author of more than 350 science and methodical proceedings, including more than 50 monographs, courses and teaching aids. Some of them: “Economic aspects of target markets search: segmentation, risk evolution, economic tools” (1997, monograph); “Innovation development of market opportunities: management problems” (1999, monograph); “Formation of ecological innovations market: economic management basics” (2002, monograph, co-author Olga Prokopenko); “Innovation development management” (2003, 2005, teaching aid); “Information economics and information enterprises systems” (2004, teaching aid, co-authors Leonid Melnyk and Vladimir Kasyanenko); “Economic risk” (2004, teaching aid); “Management of innovations ecological risks” (2004, monograph, co-author Victoria Boghkova); “Marketing: bachelor course” (2004, teaching aid, head of composite authors); “Management and marketing of innovations” (2004, monograph, head of composite authors); “Problems of enterprises innovation development management in transitive economics” (2005, monograph, head of composite authors); “Marketing product policy” (2005, course); “Marketing in examples and tasks” (2006, teaching aid, head of composite authors); “Marketing research” (2006, teaching aid, co-author Marina Baskakova); “Marketing and management of innovation development” (2006, monograph, head of composite authors); “Product innovation policy” (2007, course, co-author Julia Shipulina); “Marketing for masters” (2007, teaching aid, head of composite authors); “Management of scientific production enterprise stock of orders” (2008, monograph, co-author Oleg Olefirenko); “Innovations marketing and innovations in marketing” (2008, monograph, head of composite authors); “Business administration: masters course” (2008, course, co-authors Leonid Melnyk, Viktor Sabadash, Nikolay Shapochka and others).

Віктор Якович Кардаш
кандидат економічних наук, професор. Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України”. Декан факультету «Маркетинг» Київського національного економічного університету. Автор понад 50-ти наукових робіт, зокрема підручника «Товарна інноваційна політика» та «Маркетингова товарна політика».

Лариса Федорівна Романенко
доктор економічних наук, професор, перший проректор університету “Україна”, завідувач кафедри маркетингу. Закінчила у 1977 році КГУ ім.. Шевченка, за фахом економіст. З 1980 року - кандидат економічних наук, з 2002 – доктор економічних наук, професор. Здобула освіту з маркетингу в Мюнхенській Академії менеджменту. Стажувалася у вищих навчальних закладах зарубіжних країн: Інституті сприяння розвитку економіки торговельно-промислової палати Австрії (м.Відень), Інституті маркетингу (м.Париж), Інституті страхування (Швеція), Боннській Академії концерну Дойче Банк (Німеччина), Університеті Гілд-хол (Великобританія). Автор понад 120 науково-педагогичних праць. Є постійним консультантом урядових установ з питань маркетингової діяльності вітчизняних підприємств та банків. Плідна науково- педагогічна праця відзначена урядовими нагородами, їй присвоєні звання “Заслужений працівник народної освіти України” та “відмінник освіти України”.

Лариса Карпівна Яцишина
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри маркетингу, декан інженерно-економічного факультету Київського національного університету технології та дизайну з 1999 року. За її підтримки на факультеті створено випускну кафедру маркетингу та кафедру економічної кібернетики, організовано студентській дискусійний клуб «Круглий стіл» та маркетинговий студентський клуб «М-TEAM» при Української Асоціації Маркетингу. Голова Клубу директорів підприємств легкої промисловості при УАМ. Підготувала двох кандидатів економічних наук. Автор 65 наукових та методичних публікацій. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Зав. Кафедрами маркетингу та менеджменту

Баранник Лілія Борисівна,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії.
Освіта: 1980 р. - Київський державний університет ім. Т.Шевченка, економічний факультет, диплом економіста, викладача політичної економії; 1987 р. – диплом кандидата економічних наук; з 2007 р. – доцент кафедри фінансів.
Стажування: 2002 р. економічний факультет Фахгохшуле м. Кобленц, Німеччина.
Автор понад 70 науково-педагогічних робіт, з них 19 – навчально-методичного характеру.
Галузь наукових інтересів: історія економічних учень, маркетингові дослідження соціальних процесів, соціальний захист населення.

Светлана Ковальчук,
кандидат экономических наук, зав. Кафедрой маркетинга Хмельницкого национального университета

Кендюхов Александр Владимирович
Председатель Донецкой областной организации ВГО «Украинская ассоциация маркетинга»,
Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой маркетинга и менеджмента, директор Института маркетинга Донецкого университета экономики и права.
Имеет более 130 научных работ по маркетингу, управления клиентским и бренд-капиталом предприятий.
Авторские разработки, рекомендации и предложения внедрены в практику корпорации «Индустриальный союз Донбасса», ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ОАО «Харцизский трубный завод», ОАО «Тасскоммерцбанк», АКБ «Капитал», Страховой компании «Аска», Украинской финансово-инвестиционной компании.

Євген Васильович Крикавський
народився 12 вересня 1949 року на Радехівщині Львівської області. Після служби в армії у 1975 р. закінчив з відзнакою інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту за фахом “Економіка і організація енергетики”. Здібного молодого спеціаліста запрошують на наукову роботу в цьому інституті. Далі було навчання в аспірантурі, викладацька робота на кафедрі економіки і організації хімічної промис¬ловості та енергетики, де він пройшов шлях від асистента до доктора наук.
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Крикавський Є.В. за період 1993-2004 р.р. сформував новий науковий напрямок в економічній науці – логістику і є визнаним авторитетом. Є.В. Крикавський опублікував перший навчальний посібник в Україні з логістики з грифом Міністерства освіти і науки України (1996 р.). Ним вперше в Україні прочитаний авторський курс “Логістика підприємства” для студентів економічних спеціальностей (1995 р.), на посаді голови оргкомітету проведена перша представницька міжнародна конференція з проблем логістики (1996 р.), опублікована перша в Україні монографія з проблем логістики (1997 р.), вперше підготовлені під керівництвом Є.Крикавського наукові кадри з логістичної тематики, зокрема кандидат економічних наук (Гринів Н.Т, 2000 р) та доктор економічних наук (Чухрай Н.І., 2003 р.), ним розроблена концепція та вперше підготовлено комплекс дисциплін логістичного спрямування (“Логістичні системи”, “Логістичне управління”, ”Єврологістика”).
Є.В. Крикавський нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, був депутатом Львівської міської ради (1998-2002 р.р.).
У 2005 році отримав звання «Заслужений працівник освіти України».

Олена Іванівна Лабурцева,
д.е.н, зав. Кафедрою маркетингу КНУТД

Михайло Анатолійович Окландер
завідувач кафедри маркетингу Одеського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор. Автор 4 підручників та 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 8 монографій, понад 100 наукових статей. Має досвід викладання і консультування з проблем маркетингу і логістики

Володимир Пилипович ОНИЩЕНКО,
професор, доктор економічних наук.

Тетяна Борисівна Решетілова
Доктор економічних наук, професор, зав. кафедри маркетингу Національного гірничого університету, організатор і керівник спільної з Університетом Скрентон (США) магістерської програми «Міжнародний маркетинг», автор підручника «Successful Marketing».
Голова Дніпропетровської обласної організації УАМ

Алла Олексіївна Старостіна,
доктор економічних наук, професор, віце-президент УАМ.
Докторська дисертація «Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні» (1999). З 2001 року – зав. кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Автор перших в Україні підручників з маркетингу «Маркетинг» (видання 1997, 2002, 2006 років), «Промисловий маркетинг. Теорія і господарські ситуації» (1997), «Маркетингове дослідження. Практичний аспект» (1998), «Маркетингове дослідження» (2001), «Ризик-менеджмент: теорія і практика» (2003, 2004), «Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, вітчизняна наука» (2005). Под її науковою редакцією вийшли переклади підручників Ф.Котлера, Н.Малхотри, П.Самуельсона, В.Нордхауза.

Сергій Олексійович Солнцев,
Зав. кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», керуючий партнер консалтингової компанії «Advanter Group».
Автор понад 80 публікацій в галузі прикладної статистики та маркетингових досліджень.

Тетяна Михайлівна Циганкова
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі, директор Центру розвитку міжнародної торгівлі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член Української асоціації маркетингу. Опублікувала понад 100 праць, в тому числі 12 підручників та навчальних посібників, серед яких: "Міжнародний маркетинг" (1998), "Управління міжнародним маркетингом" (2001), "Міжнародна торгівля" (2001), "Міжнародні організації" (1998,2001). Автор та співавтор ряду монографічних досліджень: "Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології" (2004), "Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ" (2003), "Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації" (2001), "Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку" (2006). Стажувалась в університетах США, Канади, Великобританії та Бельгії; має досвід консультування національних експортерів та зарубіжних компаній (Франція, Німеччина, Бельгія, США). З 2001 р. є керівником українсько-канадської сертифікатної англомовної програми дистанційного навчання "Торгова політика та комерційна дипломатія". Заступник головного редактора міжнародного журналу "Міжнародна економічна політика" (International Economic Policy) – фахове видання ВАК.

Чухрай Наталія Іванівна
доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», член-кореспондент Української Академії національного прогресу, автор понад 200 праць з питань інноваційного менеджменту, маркетингу та логістики, зокрема, 10 навчальних підручників та посібників, з них 6 з грифом МОН, 5 монографій..
Проходила тренінгові програми, курси підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. за кордоном: стажування в Ренсселерському політехнічному інституті “Навчання бізнес-стратегії на основі методу кейс-стаді” м. Трой, США (1995 р.); програму «Train the Trainer» за підтримки Баварського уряду м. Мюнхен, Німеччина ( 1997 р.); програму по складанню кейс-стаді Durham University Business School м. Дарем, Великобританія (1997 р.); логістичну програму з виробничої логістики м. Берлін, Німеччина (2006 р.)., а також в Україні підвищення кваліфікації в Центрі інженерної педагогіки при Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю „Інженерна педагогіка” (Харків, січень-травень 2003 р.); Літній Інститут Академії викладацької майстерності „Як розробляти та викладати курс „Операційний менеджмент”” для викладачів ВНЗ–учасників проекту „Бізнес менеджмент освіта в Україні”, організований Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) (Ялта, липень 2004 р.). Тренер-консультант Центру підтримки бізнесу “New Biznet” (м. Львів), Міжнародного інституту Бізнесу (м. Київ).
Є членом Вченої ради та спеціалізованої вченої ради Інституту економіки та менеджменту Національного університету „Львівська політехніка”. З 2003 р. є членом навчально-методичної комісії з „Менеджменту” секції Логістика” при Міністерстві освіти та науки України, а також членом експертної ради ВАК України. Нагороджена знаком МОН України «За наукові досягнення».

Провідні вчені

Nataliya V. Golovkina
Professor of marketing of International Management Institute (IMI-Kyiv).
Consulting Project Faculty Member: research projects for Group Pernod Ricard (France), Ukraine International Airlines (Ukraine-Ireland), R.J.Reynolds Tobacco International (R.J.Reynolds Ukraine)
Education: Ph.D in Economics, Master of Business Administration, Master of Science in Economics.
Special programs: IMD (Switzerland); GSIA, Carnegie Mellon University (USA), Catholic University of Leuven (Belgium), Warwick Business School, Warwick University (UK), University of Delaware (USA).
Publication: In general more than 70 scientific publications.
Research Interest: International Marketing Communications. Tacis ACE Program Fellowship (ABS, Aston University, UK).
Courses: Marketing Management, Marketing Communications, Marketing Strategy Simulation “Markstrat- on-line”.

nvg@mim.kiev.ua

Andrii Dligach
PhD Economics, MA Marketing, MA Applied mathematics.
Associate professor of the International Economy Chair at the Kiev National Tarasa Shevchenko University.
Managing director of Advanter Group.
Top expert of Ukrainian Marketing Association,
Specialist in strategic management, marketing, brand management.
Undergone the internship in Alabama University (USA), NIMA (Netherlands), Higher school of management (Poland).
Author of the 80 publications and 5 books on the strategic management, marketing, business engineering and international economy.

Александр Зозульов,
кандидат экономических наук, доцент, Национальный технический университет Украины "КПИ

Наталия Володимирівна Карпенко
кандидат економічних наук, завідувач кафедри маркетингу Полтавського університету споживчої кооперації України, докторан Київського національного університету. Має понад 70 наукових та методичних праць. Керівник наукової школи «Маркетингова діяльність підприємств», член Раді ВГО УАМ, голова Полтавського осередку УАМ. Має значний досвід проведення маркетингових досліджень, маркетингового планування, проведення семінарів – тренінгів, впровадженні інноваційних технологій у підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу.

Олена Леонідівна Каніщенко
(кандидат економічних наук, доцент) викладає курси з міжнародного бізнесу та маркетингу на кафедрі міжнародної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Є стипендіатом американського фонду імені Фулбрайта. Виступає консультантом провідних вітчизняних та іноземних компаній з питань маркетингу та маркетингових досліджень. Є директором з міжнародних програм Української асоціації маркетингу та членом редакційної колегії фахового видання “Маркетинг в Україні”.
Доцент Каніщенко опублікувала понад 80 наукових і методичних праць в українських та іноземних професійних виданнях, серед яких електронний курс та навчальний посібник “Міжнародний маркетинг” (2003, 2000), постійно працює над удосконалення організаційних засад та впровадженням нових інтерактивних методів викладання бізнес дисциплін.
Доцент Каніщенко отримала вищу освіту та захистила кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка, а також навчалася та викладала у США, Швеції, Германії, Італії.


Кравченко Володимир Анатольович (1960 р.н.): -
кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру економічних досліджень. В 2005-2007 рр. Центр виконав 6 науково-дослідних робіт на замовлення Київської міської державної адміністрації.
В 2001-2003 рр. працював доцентом кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України “КПІ”. Викладав курси “Управління ризиками”, “Фінансовий менеджмент”, „Маркетингові дослідження”. З січня 2000 р. є старшим науковим редактором видавництва “Вільямс” (Москва). Під його науковою редакцією вийшли переклади більш, ніж 20-ти фундаментальних праць у галузі фінансів, маркетингу, управління ризиками, стратегічного менеджменту. Має понад 30 наукових та 40 науково-публіцистичних праць. Є консультантом з питань управління ризиками, маркетингових досліджень, реструктуризації підприємств.


Людмила Андріївна Мороз
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Інституту підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка». Голова Львівської обласної організації Української Асоціації маркетингу, член Раді УАМ, член Редакційної колегії фахового журналу «Маркетинг в Україні». Стажувалась на кафедрах маркетингу кращих економічних інститутів Польщі: Краківської економічної академії і Варшавської школи економіки (GSH). Опублікувала понад 100 наукових і методичних праць, серед них – підручник «Маркетинг», (затверджений Міністерством науки і освіти України), три навчальні посібника і наукову монографію.

Володимир Пилипчук,
кандидат економічних наук, професор кафедри маркетингу КНЕУ, заступник голови секції маркетингу Науково-методичної комісії Міністерства науки та освіти України з напряму «економіка та підприємництво». Заступник Голови Кваліфікаційного комітету УАМ.. Автор (співавтор) та розробник:

  • типових робочих програм зі спеціальності «маркетинг» по дисциплінам «Промисловий маркетинг» «Маркетингова політика розподілу» та «Управління продажами»;
  • галузевих освітньо-професійних програм «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «комерційна діяльність»;
  • галузевих стандартів спеціальності «маркетинг», «Освітньо-кваліфікаційних характеристик маркетологів та спеціалістів по комерційній діяльності» (за рівнями освіти - від молодшого спеціаліста до магістра);
  • проектів галузевих стандартів «Компетенції маркетологів (бакалавр, магістр)».

Автор понад 110 науково-методичних робіт, у т.ч. 2 монографії, 1 підручник та 4 учбові посібники.

Тетяна Олександрівна Примак,
доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, фахівець та експерт у галузі маркетингових комунікацій.
Автор 15 навчальних посібників, 2 монографій та понад 100 публікацій з маркетингу та маркетингових комунікацій.

Ірина Леонідівна Решетнікова -
д.е.н., професор кафедри маркетингу КНЕУ, професор кафедри маркетингу Міжнародного інституту бізнесу, двічі стажувалась у провідних навчальних закладах і відомих підприємствах Франції, та проводила наукові дослідження в університеті м.Бремен за німецькою програмою DAAD. Є автором понад 80 наукових публікацій з проблем проведення маркетингових досліджень, розробки маркетингових стратегій та організації маркетингової діяльності на вітчизняних

Проф.. Євген Ромат,
КНТЕУ, головний редактор журналу “Маркетинг в Україні”
доктор наук з державного управління, перша докторська дисертація в Україні з проблем реклами, професор кафедри маркетингу та комерційної діяльності Київського національного торгово-економічного університету. головний редактор журналів «Маркетинг і реклама», «Маркетингові дослідження в Україні», «Логістика: проблеми й рішення»; автор 12 книг із проблем теорії комунікацій і державного управління й понад статей цієї проблематиці. Шосте видання підручника «Реклама» визнано кращим навчальним виданням по рекламі й суміжних дисциплінах у Російській Федерації за 2004 р. (спільне рішення Асоціації комунікаційних агентств Росії й Сьомої Всеросійскої конференції завідувачів кафедрами реклами); співзасновник Українського студентського фестивалю реклами й Національного фестивалю соціальної реклами, представник Міжнародного студентського фестивалю реклами в Україні; член Ради з питань реклами при Кабінеті Міністрів України; заступник голови Спілки рекламістів України лауреат проектів «Слід у рекламі», «Золотий Профіль» і «Золотий манускрипт», «Золота відзнака» Союзу рекламістів України за внесок у розвиток вітчизняної реклами.

Яковлев Анатолий Иванович,
докт. экон. науки, проф., заслуженный работник образования Украины. Заведующий кафедры экономики и маркетинга Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Член международной ассоциации управления проектами. Автор 320 научных публикаций, среди которых – 38 книжек, в т.ч. в 12 странах мира

   

 
  Contacts:
03057, Kiev-57,
prosp.Peremogi, 54/1, r.436
tel./faks. +38 (044) 456-08-94; 459 62 09
uma@kneu.kiev.ua
 
© 2001-2010
Ukrainian Marketing Association